Home

In de Gemeente Oost Gelre wordt zonnepark De Zomereiken gerealiseerd. Tijdens het ontwerptraject werd na bodemonderzoek duidelijk dat de cultuurhistorische Grolse Linie op het terrein lag. Gezamelijk is besloten dit bijzondere gegeven in het ontwerp mee te nemen als ode aan de Grolse Linie. 


Voor de realisatie van het zonnepark is Coöperatie Zonnepark Zomereiken opgericht. Lokale inwoners, bedrijven en organisaties kunnen door lid te worden van deze lokale energiecoöperatie en het kopen van ZonDelen zeggenschap krijgen over het zonnepark en de opgewekte stroom. 


Binnenkort wordt de inschrijving geopend voor deelname. Lokale inwoners, bedrijven en organisaties krijgen voorrang op de ZonDelen.

Om te zorgen voor zoveel mogelijk lokaal eigendom in de Achterhoek

is Coöperatie Zonnepark Zomereiken U.A. opgericht.

Voor de ontwikkeling en realisatie van het zonnepark in 50% lokaal eigendom zijn Coöperatie Zonnepark Zomereiken U.A. en Sunvest Ontwikkeling B.V. in 2020 een samenwerking aangegaan.


Lees verder

Proces & planning


Let op
: vanwege een lopende beroepsprocedure schuift de planning hieronder door. Wij zijn in afwachting van een datum vanuit de Raad van State. Tot die tijd blijft de planning helaas onduidelijk.


2021 - juli 

Vergunning verleend


2021 - oktober

SDE++ aanvraag gedaan


2024 - ?
Openstelling inschrijving

2025 - ?
Start bouw


2025 - ?

Oplevering park

Zomereiken-Groenlo-3
Tekening 240213

Dag! Ik ben Maroeska Boots en ik ben het eerste aanspreekpunt van Coöperatie Zonnepark Zomereiken.


Heb je vragen over de coöperatie of over het te realiseren zonnepark, neem dan gerust contact met mij op!


Ode aan de Grolse LinieTijdens het ontwerptraject werd na bodemonderzoek duidelijk dat de Grolse Linie op het terrein lag. Gezamenlijk werd besloten dat het zichtbaar maken van dit stukje cultuurhistorie van toegevoegde waarde voor het plan zou zijn. 


Het Gelders Genootschap zegt hierover: 'Vanuit een open dialoog is het plan ontwikkeld en met de aanleg van het zonnepark wordt niet alleen bijgedragen aan de duurzaamheidsambities van de gemeente Oost Gelre maar wordt ook een nieuw monument aan Groenlo toegevoegd. De wijze waarop aspecten als cultuurhistorie, landschappelijke inpassing, biodiversiteit, recreatie en educatie als vanzelfsprekende onderdelen geïntegreerd zijn in het ontwerp maakt zonnepark Zomereiken een voorbeeld ontwikkeling.'Lees het hele artikel 

Hoe zonnepark Zomereiken een stuk cultuurhistorie van Groenlo onthult | Gelders Genootschap